corner ribbon

פירוט ההידורים
בתו תקן חב"ד

• כל הסופרים הינם בעלי תעודת הסמכה ע"י מכון מוכר או עברו ראיון הלכתי אישי.
• ליווי הלכתי צמוד לכל הסופרים והמגיהים, בכל שאלה שמתעוררת.
• כל המגיהים בעלי תעודה ממכון מוכר.
• כל המגיהים עוברים ראיון פנים אל פנים ע"י רב המכון ונמצאים בקשר קבוע בכל שאלה הלכתית.
• כל מזוזה עוברת בדיקה ע"י מגיה מוסמך.
• כל מזוזה עוברת בדיקת מחשב למניעת אותיות יתרות וחסרות.
• עריכת בדיקות מדגמיות ע"י רב המכון באופן קבוע, על מנת להבטיח שמירה על רמת הכשרות הנדרשת.
• קלף ללא נקבים וללא גידים.
• הקפדה על חק תוכות על ידי כתיבה.
• דקדוק בפרשייה פתוחה וסתומה לפי שיטת השו"ע ושלחן ערוך הרב.
• ללא שיעור פרשה באמצע השיטות, גם לא על ידי נקבים.
• אין עירוב בין כתב ב"י ואר"י.
• אות בי"ת מרובעת לגמרי.
• אות ג ירך ימין ארוך מירך שמאל.
• אות ה"א ירך שמאל ניכר ומכוון במקומו מול קצה הגג.
• חטוטרת החי"ת מכוונת נגד ראשי האות, ולא באמצען.
• אות יו"ד עם קוץ עליון ותחתון, קוץ ממש ולא כיפוף בלבד.
• אות כ"ף עגולה לגמרי.
• ראש למ"ד עשוי כוי"ו ולא יו"ד, ומושבה משוך היטב.
• אות סמ"ך עגולה לגמרי.
• ללא כניסת תגים בחלל האותיות.
• הקפדה שהתגים יהיו מחוברים היטב לגוף האות, ולא יהיו דבוקים זה לזה כלל.
• הקפדה על יציאת הכתב מהשורות.
• ללא מחיקת חצאי אותיות (כדעת האבני נזר)

צורת האותיות

אות ב: צריכה להיות מרובעת למעלה ולמטה, וכן צריכה עקב בולט, וחלל ניכר היטב בין הגג והמושב, ורחבה הרבה שלא תדמה לנו"ן.
אות ג: ראשה עובר משמאל (בכתב ספרדי, ובכתב אריז"ל גם מימין) הירך באופן ניכר, וירך ימין ארוך יותר מירך שמאל, (ע"פ שו"ע הרב).
אות ד: ירכה באורך השורה, וגגה ארוך יותר מירכה, ועקב טוב עובר לימין הירך.
אות ה: צריכה להיות מרובעת מאחוריה, וירך שמאל תהיה ירך ממש, לא קו בעלמא, וגובהה קולמוס לפחות, ומקומה כנגד סוף הגג משמאל, ולא פנימה מכאן, ולא יוצאת החוצה, ורווח ניכר בין הגג לירך שמאל.
אות ו: ראשה קצר, וחייב להיות ניכר היטב ולא היכר בעלמא, ומימין יהיה עיגול ולא זוית, וירכה ארוך לפחות שני קולמוסים וישרה, ולא ארוכה יותר מדי שלא תדמה לנון פשוטה.
אות ז: ירכה יהיה לא יותר משני קולמוסים, ולא קצר, וראשה עובר משני צדדי הירך בצורה ניכרת ולא היכר בעלמא.
אות ח: יעשה צורת שני זייני"ן או וא"ו זי"ן, ולא דל"ת או שני ווי"ם, ועליהם חטוטרת, מחוברת בקצה הזי"ן ולא באמצעו.
אות ט: ראש הימיני יהיה כפוף מעט ולא הרבה לתוכה.
אות י: צריך להקפיד הרבה באות זו כי כל שינוי גורם לפסול, צריך להיות ראשה קולמוס אחד, וירך ימין קולמוס אחד ועגול קצת, ללא מושב כלל, ועל פניה קוץ עליון ותחתון, קצרים ודקים, ולא די בראש מרובע או כפוף, אלא קוץ ממש.
אות כ: עגולה למעלה ולמטה, ללא עקב בולט, להקפיד שלא יקצר את רוחב האות, וכן החלל צריך להיות ניכר היטב.
אות ך: גגה ארוך שני קולמוסים וחצי, וירכה ארוך יותר מגגה בשיעור ניכר לעין, ולא מרובעת אלא עגולה.
אות ל: צווארה ארוך כוא"ו, ומושבה מורכב מירך ומושב ולא באלכסון כזנב.
אות מ: להקפיד על פגם בין כ ו, והחרטום יגיע עד סוף המושב ועד בכלל, ולא יותר.
אות ם : מושבה ישר, ומרובע משני צדדיו, ורחב כרוחב הגג, וראשה עובר שמאלה כוא"ו.
אות נ: ראשה צר כראש זי"ן, ומושבה רחב רק במעט מראשה, שלא ידמה לכ או ב.
אות ן : ראשה כזי"ן, וארוכה, שלא תדמה לזי"ן.
אות ס: גגה ישר, ומושבה עגול משני צדדיו ולא יהיה רחב יותר מגגה, וראשה עובר על פניה כשיעור וא"ו.
אות ע: יש להקפיד לא לכפוף ראש הימני אלא לעשותו ישר.
אות צ: ראשה הימני יהיה מחובר ע"י ירך ניכר, ולא מחובר אל הראש השמאלי , כי אם אל הירך.
אות ץ: כנל אות צ.
אות ק: להקפיד שלא יאריך תג או קו ההתחלה שלא ידמה ללמד אפילו במקצת, וירך ימין והמושב יהיו ניכרים ולא משוך כאחד, וירך שמאל יהיה כנגד סוף הגג משמאל, ולא פנימה מכאן, ולא יוצאת החוצה, ורווח ניכר בין הגג לירך שמאל.
אות ר: ירכה באורך השורה, וגגה ניכר היטב שלא תדמה לוא"ו, ולא יעשה שום תג או קוץ או זוית, אלא עגולה ממש.
אות ש: להקפיד שהראשים ניכרים היטב, וכן שהמושב יהיה באלכסון גם בכתב הספרדי.
תגים: בשעטנ"ז ג"ץ צריך להיות שלושה תגים שאינם נוגעים זה בזה, ומחוברים היטב לגוף האות, ואינם יוצאים ממקום אחד כעין ע או ש.

פירוט ההידורים
בתפילין גסות

• עור אחד מבהמה גסה, מצוואר השור.
• ללא חשש בכור.
• חריצים עד התפר, במקום המדויק של המחיצות, ללא חשש חריצים מזויפים.
• חללים רחבים כדי שהפרשיות ייכנסו שלא בדוחק.
• חללים עמוקים כך שהפרשייה נמצאת אך ורק בקציצה ולא בחלל המעברתא.
• מחיצות פנימיות ישרות עד למטה, ללא קיפול (קנעפל).
• ללא שום נקב וסדק בעור החיצוני החופה את הבית.
• השי"ן כולה נעשית בהוצאה ידנית ולא ע"י חק תוכות.
• גיד מפריד בין בית לבית.
• ריבוע תפירות מדויק ע"מ שגיד יגע בגיד.
• מרחק שווה בין החורים ("משולשים").
• ריבוע מדויק בקציצה, בתיתורא ובתפירות.
• סגירת התיתורא נעשית בתפירות בלבד, ורק לאחר מכן הדבקה וצביעה.
• דבק "מן המותר בפיך", מעור שור.
• צביעה יפה.
• קשר היו"ד מהודק היטב וצמוד לבית.
• בתים בהמה דקה.
• פרודות עד הסוף.
• שי"ן משוך ולא מודבק.
• ללא דבק בין הבתים.
• כנפיים מודבקות וקשורות.

פירוט ההידורים
בתפילין בהמה דקה


• פרודות עד הסוף.
• שי"ן משוך ולא מודבק.
• ללא דבק בין הבתים.
• כנפיים מודבקות וקשורות.

"

רבי יהודה הנשיא, מגדולי חכמי המשנה, היה מיודד עם ארטבן, מלך פרס. יום אחד שלח המלך מתנה לרבי יהודה: אבן חן יקרה. החזיר לו רבי יהודה הנשיא מתנה משלו: מזוזה שכתב בעצמו. המלך, שלא ידע להעריך את ערכה של המזוזה, הגיב: "אני שלחתי לך דבר יקר ביותר, ואתה, מה החזרת לי? מזוזה שאפשר לקנותה בסכום מועט". השיב לו רבי יהודה הנשיא: "ארטבן המלך, אתה שלחת לי דבר אשר ערכו נמדד בכסף, ואילו ערכה של מתנתי לא יסולא בפז. אתה שלחת לי מתנה שאהיה צריך לשָמרה, ואילו מתנתי תשמור עליך". לימים חלתה בתו יחידתו של המלך. נזכר ארטבן במזוזה ששלח לו רעהו וקבעהּ בפתח חדרה של בתו. בתוך זמן קצר התאוששה הבת והחלימה.
(על־פי ירושלמי מסכת פאה א,א; שאילתות עקב קמה)

"

תו תקן חב"ד

מעוניינים בפרטים נוספים בנושא תו תקן חב"ד?

פנו אלינו ונשתדל לשוב אליכם תורך 24 שעות.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק ולשכפל כל תוכן הקיים באתר