corner ribbon

סדר
הנחת תפילין

› מתי מניחים תפילין?
מניחים תפילין בכל יום חול. עדיף לקיים את המצווה בבוקר, אך במקרה של החמצה - ניתן להניח תפילין עד לשקיעת השמש. המועד המוקדם ביותר בבוקר להנחת תפילין נקבע לפי פרמטרים מדויקים, המשתנים מיום ליום. זמנים אלו מתפרסמים בלוחות השנה המצויים גם באתרי אינטרנט שונים (חפשו בגוגל: 'חב"ד - זמני היום'). אין מניחים תפילין בשבתות, בחגים ובחול המועד.

› בטרם ההנחה
בטרם מניחים תפילין יש לוודא שהגוף נקי. כמו כן מומלץ להתנתק מרעשי רקע ומגורמי הפרעה. הרגעים הבאים יוקדשו לחלוטין לך ולבורא.

› מתחילים...
בנרתיק התפילין מונחות שני בתי תפילין - 'תפילין של יד' ו'תפילין של ראש'. כיצד אוכל להבדיל ביניהם? הבית המיועד לענידה על היד עשוי כקופסה אחת חלקה, והבית המיועד לראש מחולק בתוכו לארבעה תאים הניכרים בחריצים הקיימים עליו.

› על איזו יד מניחים תפילין?
על היד החלשה יותר. כלומר, הכותבים בימין מניחים על יד שמאל, והכותבים בשמאל - ביד ימין. שים לב: בתי התפילין של ימני ושל שמאלי שונים זה מזה. אם איטר רוצה להניח תפילין של ימני, או ההיפך, יש להפוך את הבית כך שקשר הרצועה (בצורת האות י) יהיה בצד הפנימי, קרוב ללב.

› מפשילים שרוולים
הפשל את שרוול החולצה. התפילין צריכות לבוא במגע ישיר עם הזרוע, ללא חציצה. כעת יש להשחיל את הזרוע בלולאת הרצועה, כאשר ה'מעברתא' (החלק בבית שבו עוברת הרצועה) פונה כלפי מעלה, לכיוון הכתף. מקם את הבית בשריר הקיבורת, קצת מתחת לנקודת האמצע שבין כתפך למרפקך (כאשר מרחק של 2 אצבעות מפריד בין ה'בית' לבין גומץ המרפק (צדו הפנימי של המרפק), בדיוק אל מול הלב. עם הידוק הבית על הזרוע אמור את הברכה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהָנִיחַ תְּפִלִּין. התמקד במה שאתה עושה. מרגע אמירת הברכה ועד ששני בתי התפילין מונחים במקומם, על הזרוע ועל הראש, אסור לדבר ואפילו לרמוז. התרכז בחיבור המוח, הלב והמעשים אל בורא העולם. בליפוף רצועות התפילין יש לוודא שהן לא יתהפכו, והצד החיצוני של הרצועות יישאר תמיד כלפי חוץ.

איור המדגים את הכריכות לפי שיטת עדות אשכנז, עדות המזרח ומנהג חב"ד


› מהדקים את הרצועה
הדק את הרצועה סביב זרועך. וודא שקשר הרצועה (שבצורת האות י) יישמר צמוד ובמגע ישיר עם ה'בית'. שים לב: ישנם שינויים במבנה קשר התפילין בין העדות השונות, ולכל עדה צורת הנחה ייחודית בהתאם למבנה הקשר. שים לב אילו תפילין ברשותך, והנח אותן בהתאם להנחיות. הנה כמה מנהגים נפוצים: למנהג עדות אשכנז: הקשר והלולאה ממוקמים בצדו הפנימי של ה'בית' לכיוון הגוף. הדק את הבית לזרוע באמצעות משיכת הרצועה, ואמור את הברכה. כעת משוך את הרצועה פנימה בתנועת פרסה כלפי מטה, עבור אל האמה וכרוך סביבה שבע כריכות. למנהג עדות המזרח: הקשר ממוקם בצדו הפנימי של הבית לכיוון הגוף והלולאה ממוקמת בצדו החיצוני של ה'בית'. הדק את ה'בית' לזרוע באמצעות משיכת הרצועה, ואמור את הברכה. כעת סובב את הרצועה כמין פניית פרסה (כלפי חוץ), והבא אותה אל מתחת הזרוע לכיוונך. חלוף על פני המרפק והמשך לכרוך את הרצועה סביב זרועך שבע פעמים (כך שיחד עם חצי הסיבוב הראשון יתקבלו שמונה כריכות). יש הנוהגים, להוסיף ליפוף נוסף באחד מצידי הבית, על מנת להדקו היטב שלא יזוז ממקומו. למנהג חב"ד: הקשר והלולאה ממוקמים בצדו הפנימי של ה'בית' לכיוון הגוף. הדק את הרצועה, אמור את הברכה, והקף את זרועך בכיוון הפונה החוצה. בצע שתי הקפות על ה'מעברתא'. כדי לוודא שעשית כהלכה, עצור ובדוק אם הכריכות יצרו (יחד עם לולאת הבית) את האות ש סביב זרועך. חלוף על פני המרפק, והמשך ללפף את זרועך עם הרצועה עוד שש פעמים, עד הגיעך לשריר הגומד, כך שיחד עם חצי הכריכה הקרובה למרפק יהיו שבע כריכות.

› תפילין של הראש
כעת קח לידיך את התפילין של ראש. אחוז ביד ימין בבית, וביד שמאל בקשר שממולו, וכעת מקם את הבית על ראשך, במרכז הראש, מעל למצח, בדיוק מעל הנקודה שבין עיניך כשקצה בסיס התפילין הקדמי אינו חוצה את קו השיער הטבעי. את הקשר, שפיתולו מדמה את האות ד, יש למקם מאחורי הראש, בבסיס הגולגולת, מעל לעורף. וודא שרצועות התפילין מונחות במגע ישיר עם הראש מבלי שהכיפה חוצצת ביניהם. כן וודא שהרצועה לא התהפכה, והצד החיצוני יפנה תמיד כלפי חוץ. אין לדבֵּר בין הנחת התפילין של יד להנחת התפילין של ראש. מי שהפסיק בכל־זאת ביניהן בדיבור - יאמר לפני הידוק רצועות התפילין של ראש ברכה שנייה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין.איור המדגים את מיקומם של התפילין של ראש


› בכף היד
את שארית הרצועה לפֵּף שלוש פעמים סביב האצבע האמצעית (אמה) באופן הזה: למנהג עדות אשכנז: משוך את הרצועה מן הזרוע, חצה את חלקה החיצוני של כף היד לכיוון חלקה הפנימי, ועבור אל האצבע ה'אמה'. כרוך את הרצועה על הפרק האמצעי של ה'אמה', ולאחר מכן בצע שתי כריכות על הפרק התחתון. העבר את הרצועה אל מאחורי ה'קמיצה' והבא אותה מבין ה'קמיצה' ל'זרת' אל חלקה החיצוני של כף היד, ומשם המשך ללפף את שארית הרצועה על בסיס היד ככל שתדרש. את קצה הרצועה תחוב מתחת לליפוף. למנהג עדות המזרח: משוך את הרצועה מן הזרוע הישר על האצבע האמה. כרוך על הפרק האמצעי של ה'אמה', ולאחר מכן בצע שתי כריכות על הפרק התחתון. את שארית הרצועה לפף סביב כף היד ככל שתדרש, ואת קצה הנותר תחוב מתחת לליפוף. למנהג חב"ד: לפף פעם אחת סביב בסיס כף היד. לאחר מכן לפף את הרצועה סביב הפרק התחתון של ה'אמה', המשך ללפף סביב הפרק האמצעי, וחזור ולפף פעם נוספת סביב הפרק התחתון של ה'אמה'. את שארית הרצועה לפף סביב כף היד ככל שתדרש, ואת קצה הנותר תחוב מתחת לליפוף.איור המדגים את ליפוף רצועות התפילין ע"פ מנהגי העדות


› זמני הנחת תפילין
ראוי להתפלל עם התפילין את תפילת שחרית במלואה. כך עושים מתפללי בתי הכנסת. אם אין ביכולתך להתפלל את כל התפילה, חשוּב לומר את ברכת התורה ופרשת שמע ישראל (לחץ כאן).

› חליצת התפילין
יש לחלוץ את התפילין לפי הסדר הזה: מסירים את כריכות הרצועה מן האצבע ומכף היד וחולצים את בית התפילין של ראש (באמצעות יד שמאל). אחר־כך מסירים מן היד את יתרת הרצועה ואת התפילין של יד. את בתי התפילין מכניסים לקופסאות האחסון, מגלגלים את הרצועות סביב בסיס הקופסא ומחזירים לנרתיק.

תו פיקוח חב"ד

מעוניינים בפרטים נוספים בנושא תו פיקוח חב"ד?

פנו אלינו ונשתדל לשוב אליכם תורך 24 שעות.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק ולשכפל כל תוכן הקיים באתר