corner ribbon
לוגו חבד
מכון הבדיקה לתפילין

תו פיקוח חב"ד

מכון 'תו פיקוח – חבד' נוסד במטרה להבטיח את רמת הכשרות של מוצרי הסת"ם הנמכרים ע"י בתי חב"ד, תוך מעקב מתמיד על שרשרת היצור של כל פרט ופרט. בראשות המכון עומד הרב אלכסנדר דרורי מכפר חב"ד, מומחה מהשורה הראשונה בתחום הסת"ם, המכון לווה על ידי הגאון הרב מאיר אהרון זצ"ל, ראש מכון לדיינות ברחובות ובהכוונתם של בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש.

רמות כשרות
רמת הכשרות הבסיסית היא 'כשר לכתחילה' לפי הנדרש ע"פ השולחן ערוך, תוך זהירות מדברים העלולים לפגום בכשרות התפילין במשך הזמן. וקיימות גם רמות גבוהות ומהודרות יותר, הן בפרשיות בהוספת תגים ובהידור ביופי הכתיבה וכן בבתי התפילין, מבהמה גסה וללא הדבקה בין הבתים וכו'.

הסופרים והמגיהים
כל הסופרים הינם בעלי תעודת הסמכה ע"י מכון מוכר, הסופרים עוברים גם ראיון הלכתי אישי על ידי הרב דרורי. הסופרים נדרשים למסור דוגמת כתב, אותה ניתן להשוות בכל זמן למזוזות והפרשיות שהסופר מוציא תחת ידו.

ליווי תהליך הכתיבה
כל שאלה שמתעוררת אצל הסופר או המגיה מועברת אך ורק לרב המכון והוא המכריע בשאלה. מלבד הבדיקה הרגילה הכוללת בדיקת מחשב והגהה ע"י מגיה מוסמך שעבר ראיון כנ"ל, ייערכו גם בדיקות מדגמיות ע"י הרב דרורי באופן קבוע על כל המזוזות והתפילין על מנת להבטיח שמירה על רמת הכשרות הנדרשת.

מעקב ואחריות
על כל מזוזה מודבקת מדבקה ייחודית למוצרי סת"ם, של 'תו פיקוח חב"ד', המהווה אישור ואחריות על הבדיקות שנעשו. לכל זוג תפילין מצורפים צילום הפרשיות ותעודת אחריות. כל מזוזה עם מדבקת המכון או תפילין עם תעודה, מקבלים אחריות לכל החיים למקרה שנמצא פסול ח"ו. נזק שנעשה למזוזה לאחר מכן ע"י מגיהים אחרים או מפגעי הזמן, אינם באחריות המכון.

להסכמת הרב מאיר אהרון שליט"א לחצו כאן

לפירוט ההידורים, הקריטריונים, והליך הבקרה לחצו כאן

לרמות הכשרות במוצרי תו פיקוח חב"ד לחצו כאן


הרב מאיר אהרון
הרב מאיר אהרון זצ"ל
ראש מכון תו פיקוח חב"ד
הרב אלכסנדר דרורי
הרב אלכסנדר דרורי שליט"א
מפקח תו פיקוח חב"ד
הרב אלכסנדר דרורי
הרב אלכסנדר דרורי שליט"א
מפקח תו פיקוח חב"ד

"

רבי יהודה הנשיא, מגדולי חכמי המשנה, היה מיודד עם ארטבן, מלך פרס. יום אחד שלח המלך מתנה לרבי יהודה: אבן חן יקרה. החזיר לו רבי יהודה הנשיא מתנה משלו: מזוזה שכתב בעצמו. המלך, שלא ידע להעריך את ערכה של המזוזה, הגיב: "אני שלחתי לך דבר יקר ביותר, ואתה, מה החזרת לי? מזוזה שאפשר לקנותה בסכום מועט". השיב לו רבי יהודה הנשיא: "ארטבן המלך, אתה שלחת לי דבר אשר ערכו נמדד בכסף, ואילו ערכה של מתנתי לא יסולא בפז. אתה שלחת לי מתנה שאהיה צריך לשָמרה, ואילו מתנתי תשמור עליך". לימים חלתה בתו יחידתו של המלך. נזכר ארטבן במזוזה ששלח לו רעהו וקבעהּ בפתח חדרה של בתו. בתוך זמן קצר התאוששה הבת והחלימה.
(על־פי ירושלמי מסכת פאה א,א; שאילתות עקב קמה)

"

תו פיקוח חב"ד

מעוניינים בפרטים נוספים בנושא תו פיקוח חב"ד?

פנו אלינו ונשתדל לשוב אליכם תורך 24 שעות.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק ולשכפל כל תוכן הקיים באתר